Брекзит тръгна, защото Лондон отстъпи по всички фронтове

След седмица на преговори между ЕС, Великобритания, Ирландия и Северна Ирландия, преговарящите постигнаха споразумение по трите основни въпроса на Брекзит.

Това са правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство, границата между Ирландия и Северна Ирландия и сметката, която Великобритания трябва да плати на Брюксел. Споразумението позволява преговорите да преминат на следващата фаза – обсъждане на бъдещите търговски взаимоотношения между Великобритания и ЕС.


Неговият текст бе публикуван под формата на общ доклад с обща дължина от 15 страници. Прочит на доклада дава възможност за обобщение на случилото се с едно изречение – Великобритания отстъпи по всички спорни въпроси, пише БгБен.

Ето някои от най-важните постигнати договорености:

Правата на гражданите на ЕС, пристигнали във Великобритания преди Брекзит (29-ти март 2019 г.) ще бъдат записани в международен договор между ЕС и Великобритания, което означава, че британският парламент няма да има право да ги променя, след като страната напусне ЕС.

Дефинициите за правата на гражданите на ЕС във Великобритания ще бъдат тези, които се използват в европейското законодателство – това има значение, тъй като британската дефиниция за член от семейството е много по-тясна от тази в европейското законодателство.

Например, според британското законодателство вашият чичо не се води член от семейството ви, докато според европейското законодателство той се води за такъв. Като гражданин на ЕС във Великобритания, след Брекзит, вие ще имате право да доведете в страната без никакви условности вашето дете – ако то е родено в или извън Великобритания, независимо дали е родено преди или след Брекзит.

Това важи и за друг член на вашето семейство – ако той е станал такъв преди Брекзит, независимо дали това се е случило в или извън Великобритания.

Например, ако вие доведете съпругата си във Великобритания и впоследствие решите да доведете и тъщата си, ще можете да го направите, ако сте сключили брак преди Брекзит, но не и ако сте сключили брак след Брекзит.

Във втория случай воденето на тъщата ви ще става по новата имиграционна система, която ще бъде въведена за гражданите на ЕС, пристигнали във Великобритания след Брекзит.

Британските образователни квалификации, придобити от граждани на ЕС, пристигнали във Великобритания преди Брекзит, ще продължават да се признават в останалите страни от ЕС. Квалификациите на граждани на ЕС, пристигнали във Великобритания преди Брекзит, придобити от друга държава-членка на ЕС, ще продължават да се признават във Великобритания.

Граница между Ирландия и Северна Ирландия няма да има, като практическо решение на този въпрос ще се търси по време на преговорите за бъдещите търговски отношения между Великобритания и ЕС.

Ако не се стигне до споразумение между Великобритания и ЕС, Великобритания гарантира, че след Брекзит законодателството й ще остане същото като това в единния пазар и митническия съюз, с цел да няма граница между Ирландия и Северна Ирландия.

При този сценарий, Великобритания де факто ще остане в единния пазар и митническия съюз, при което ще трябва да приема свободното движение на хора между Великобритания и ЕС и Брекзит напълно ще се обезсмисли.

Сумата, която Великобритания ще заплати няма да бъде обявена, но Лондон трябва да публикува кои задължения е съгласна да поеме, като заплащането ще бъде направено в евро.

Великобритания ще направи вноските си в бюджета на ЕС за 2019 и 2020 г., като ако след излизането й ЕС приеме промени в бюджета, те няма да се прилагат спрямо страната.


Великобритания ще поеме всички задължения, за които е поела ангажименти преди март 2019 г., но все още не е платила към дата 31-ви декември 2020 г. Великобритания ще прави вноските си за всички общи пасиви на ЕС, които той натрупа до 31-ви декември 2020 г.